Jaarverslag 2020

In de greep van een Pandemie

Op het moment van het mailen van dit jaarverslag geeft de kalender april 2021 aan, is onze website vernieuwd, hebben we de afscheidsdienst van Annemarie online kunnen bijwonen, was het weer met de Paasdagen Kerstig en dragen we nog steeds mondmaskers.

Het jaarverslag 2019 sloot ik af met de vraag dat degene die wist of 2020 rozenschijn en manegeur of rozengeur en maneschijn zou brengen het mocht zeggen.
Dat antwoord is uitgebleven.
Wereldwijd dook omstreeks februari 2020 een virus op waardoor het dagelijkse leven van de ene op de andere dag veranderde. De door het RIVM opgestelde richtlijnen maakten al snel duidelijk dat er ook van activiteiten in groepsverband steeds minder sprake kon zijn. Het virus bleef zich rap uitbreiden en de overvolle IC’s, overbelaste zorgverleners en het aantal personen dat vanwege het virus kwam te overlijden, drukten de wereldbevolking met de neus op de feiten.

In maart 2020 hebben ook wij als koor de toen geldende richtlijnen opgevolgd en onze repetities stopgezet. Het in april 2020 geplande optreden bij de Polderputten moest worden afgeblazen.

Via email, onze WhatsApp groep en persoonlijk contact werd echter steeds vaker de wens uitgesproken om elkaar in ieder geval te zien en bij elkaar te zijn.
Een versoepeling in de richtlijnen maakte destijds onder andere het “lijfelijke” groepscontact mogelijk. Het aan de richtlijnen houden stond voorop en natuurlijk waren alle Wichter vrij om aan de groepsactiviteit in juli bij Moekesgat deel te nemen. In de buitenlucht konden we elkaar daar “gepast” ontmoeten en onder het genot van drankje, barbecue en gunstige weergoden even weer bij elkaar te zijn.

Het bestuur heeft vanaf maart 2020 regelmatig overlegd gepleegd via mail, app en persoonlijk contact. Daarbij bleef het niet kunnen repeteren toch de boventoon voeren. Door de eerder genoemde versoepeling begonnen we wel langzaam weer te “dromen” van het samen zingen. Daarom werd het plan opgevat om in oktober weer te starten en de op dat moment geldende maatregelen in acht te nemen. Fenneke had inmiddels alle leden de link gestuurd van Koornetwerk Nederland waar koren hun wel/niet zangactiviteiten tijdens corona konden delen.
Het corona protocol (juli 2020) voor de koorsector gaf duidelijk de instructies weer over hoe te handelen bij repetities. Zingen volgens die instructies zou mogelijk kunnen zijn als er bijvoorbeeld goed geventileerd kon worden, de 1,5 meter zigzagopstelling toegepast kon worden enzovoort.
Het bestuur heeft toen de eerste voorzichtige ideeën naar het herstarten van de repetities besproken. Doordat het virus echter landelijk weer een stijgende lijn liet zien, bleef het bij ideeën en moesten we helaas wéér een pas op de plaats maken.
Ook het jubileumconcert, dat eind 2020 zou plaatsvinden, verdween in de ijskast.
Het RIVM en de regering bleven aandringen op het handen stuk wassen, de 1,5 meter in acht nemen, hoesten en niezen in de elleboog, thuiswerken en laten testen bij klachten. Om moedeloos van te worden. Hield het dan nooit op?
De persconferenties confronteerden de Nederlanders zo vaak met regelaanpassingen en vage woorden als mits, indien, eventueel, waarschijnlijk, hopelijk….
Daardoor was het bos soms niet meer te zien.

Het ledenaantal liet in 2020 een negatieve daling zien, want er waren drie opzeggingen: Terry (verhuisd naar Doetinchem), Thea (behandeltraject vanwege ziekte) en Lean (ondersteuning zieke partner).
Op 31 december 2020 waren er nog 24 Wichter plus Eddy en Marika.

Er was in 2020 één activiteit die ondanks het virus wel door kon gaan:
de Rabobank Clubsupport.
Op ons rekeningnummer is inmiddels een bedrag van € 268,70 bijgeschreven.

In 2020 konden we niet onze “vaste” jaarafsluiting houden, daarom was er met Kerst geen gezamenlijk etentje, maar kregen alle Wichters thuis een Kerstattentie plus een contant geldbedrag aangeboden. Het bestuur meende dat te moeten doen, omdat alle leden maandelijks trouw hun contributie bleven betalen, terwijl er niets tegenover stond aan zangactiviteiten.

Hopelijk wordt 2021 voor iedereen een beter jaar, waarbij een deel van de corona regels weggestreept zijn en ook in groepsverband weer dingen ondernomen kunnen worden. Daar worden heel, heel veel mensen weer vrolijk van.

Jannie, april 2021.