Jaarverslag 2019

Uit het Jaarverslag 2019

Het volledige verslag is voorgelezen op de jaarvergadering van 5 februari 2020 en daarna bij de vergaderstukken gevoegd.

In 2019 bestond het dagelijks bestuur uit: Martine (voorzitter), Margriet (penningmeester), Jannie (secretaris) en de bestuursleden Ans en Francine.

De kledingcommissie werd bezet door Hilda en Lidy.
De muziekcommissie werd gevormd door Eddy, Fenneke, Mies en Ans.

Gedurende het jaar 2019 was het niet altijd rozengeur en maneschijn of volle bak op de repetities. Dat had te maken met tussentijdse vakanties, valpartijen van enkele Wichter met kort en langdurig herstel, ernstige gezondheidsklachten, zorgen voor zieke partners en andere redenen. 

Een aantal leden heeft helaas opgezegd, maar door de aanmelding van drie nieuwe leden telden we op 31 december 2019 toch nog zevenentwintig Wichter.

De verbouwing van de RSG kwam in 2019 steeds dichter bij onze ingang, zodat we een tijdje binnendoor moesten naar de oefenruimte. Inmiddels staan er rondom het pand hekken met een centrale vergrendeling en kunnen wij het terrein op richting onze oude ingang. 

Via de media hoorde Hilda over honderd jaar Grunnens Laid en het gezamenlijk zingen daarvan op 28 september om 17:00 uur. Een goede tip maar is het uitvoerbaar?
Na enige twijfel kreeg het enthousiasme de overhand. Er werd bedacht om op de Boeskoolmarkt, óók op 28 september, het Laid te zingen. Na overleg met de marktorganisatie over een juiste zingplek werden we gebombardeerd tot het goede doel en boeskoolverkopers. Ondanks de hevige regenval is, wat ons betreft, die dag niet in het water gevallen. Het plezier spatte ervan af!
Tegen de klok van 17:00 uur bleek dat een groep marktbezoekers hun stemmen goed had gesmeerd.
Ze zongen uit volle borst het Grunnens Laid mee en zo zorgden we gezamenlijk voor een bijzondere afsluiting van de Boeskoolmarkt 2019.
Het bedrag waar we als het goede doel en boeskoolverkopers recht op hadden, heeft de marktorganisatie tijdens onze repetitie op 13 november 2019 aan onze blije penningmeester overhandigd.

Een actie waar onze penningmeester óók blij van werd, was de Clubkasactie van de Rabobank. Op 26 maart 2019 werden in Winschoten de cheques uitgedeeld aan de deelnemers van die actie.
Lidy en Jannie hebben daar onze cheque in ontvangst genomen en bij Margriet ingeleverd.

Op de jaarvergadering van de Bond van Koren hadden we toegezegd in 2019 het Rayonconcert te organiseren.
Behalve de flyers in het dorp en berichten via media waren Martine en Aly te gast bij Radio Westerwolde om ons en het Rayonconcert via dat kanaal te promoten. Samen met ruim honderddertig zangers en zangeressen uit de provincie Groningen hebben we zondag 20 oktober 2019 in de Regenboogkerk een muzikale middag verzorgd. Het bezoekersaantal was matig, maar de prestaties van alle koren heeft niet alleen de bezoekers, maar ook alle deelnemers verrast. De verbaasde, lovende reacties waren mooie opstekers voor iedereen.

Vanaf april kregen we van Eddy het maandelijkse oefenschema toegestuurd, zodat we thuis nog gerichter aan de slag konden met de nummers. Repetities worden dan nog efficiënter gebruikt.
De mp3’s, het maandelijkse oefenschema en de soundbox zijn handige hulpmiddelen geworden voor de
Westerwoldse Wichter. 

Onze toetsenist Tekke heeft in 2019 vanwege zijn drukke werkzaamheden de piano aan Marika overgedragen.
Als zij is verhinderd, wordt er gebruik gemaakt van de soundbox.

De laatste repetitie van 2019 was op 11 december.
Op 18 december hadden we onze jaarafsluiting bij De Herberg in Sellingen. De aanwezige gasten werden door ons spontaan getrakteerd op een klein deel van ons repertoire.
Daarna konden wij genieten van het heerlijke eten en het glas heffen op de Westerwoldse Wichter.

Ter Apel, 31 december 2019

Jannie, secretaris