Historie

Het begon in 2001

Vouwenkoor Westerwoldse Wichter is ontstaan via mannenkoor Zogronod dat onder leiding stond van dirigent/choreograaf John. Enkele partners van die mannen wilden ook graag zingen en zelf een dameskoor oprichten. Samen met John hebben ze het idee uitgewerkt en de PR molen in gang gezet.
In de Ter Apeler Courant van april 2001 en via flyers werd melding gemaakt van het opstarten van een spiksplinternieuw dameskoor!
Ongetwijfeld hebben de in het oog springende kreten als: “Nieuw modern dameskoor in oprichting”, van “Toontje Lager tot Maria Callas” en “Zingen tussen Kunst en Kitsch” veel zanglustige dames uit Ter Apel en omgeving ertoe bewogen om vrijblijvend kennis te komen maken op de eerste woensdag in mei 2001.

De PR molen had goed werk verricht. De belangstelling was overweldigend!
Op 11 mei 2001 was Theaterkoor De Westerwoldse Wichter een feit.

De belangstelling bleef ook daarna voortduren waardoor voor nieuwe leden een wachtlijst moest worden ingesteld.

Tijdens oefenweekenden, waar ook mannenkoor Zogronod van de partij was, ontstond het idee van gezamenlijke concerten en uitvoeringen. Dat bleek een gouden greep.

De wekelijkse zangrepetities, drama-workshops, choreografie, oefenen voor een musical, de oefenweekenden: uitdagingen die niet alleen gezelligheid brachten maar destijds ook een maximale inspanning van iedereen vroeg. Ons archief staat bol van de draaiboeken, notulen en verslagen uit die tijd.

Vanwege o.a. de verhuizing van dirigent/choreograaf John kwam er een kentering in de opzet van ons koor. Ook werd de benaming theaterkoor vervangen door vrouwenkoor.

Klaas Spekken, toen al zeer bekend als o.a. streektaalzinger, was daarna tot 2004 onze dirigent. Door zijn toenemende bekendheid en zijn steeds vollere agenda moest hij helaas afscheid nemen van de Westerwoldse Wichter.

Na een tijdje zoeken is Eddy Wilthof als dirigent aangesteld. Hij studeerde schoolmuziek aan het conservatorium in Groningen en de muziek pedagogische academie in Leeuwarden en is vanaf 1977 actief als dirigent bij een aantal koren in zuidoost Groningen.

Met onze muziekcommissie en inbreng van de koorleden heeft hij het repertoire inmiddels aanzienlijk uitgebreid.

De afgelopen 10 jaar heeft Tekke Withaar voor de pianobegeleiding gezorgd. Eind 2019 is hij gestopt en is opgevolgd door Marika Lominadze.

In de loop van de jaren heeft ook bij ons koor het thuis oefenen met muziek op MP3 via de eigen computer, laptop of tablet zijn intrede gedaan. Het is een goed hulpmiddel en zorgt ervoor dat op de repetitieavond gerichter aandacht kan worden besteed aan de diverse partijen, intonatie, uitspraak enzovoort.

Het was wennen om thuis via MP3 te oefenen, maar gaandeweg is iedereen het gaan waarderen en wordt er dankbaar gebruik van gemaakt. Deze moderne oefenmanier en het gerichter repeteren, hebben de gezelligheid op de repetities gelukkig niet naar de achtergrond verdrongen. 

In de loop van de jaren hebben we natuurlijk heel vaak opgetreden: eigen concerten, koffieconcerten al dan niet op verzoek, kerstconcerten op diverse locaties, kooravonden, optreden met plaatselijke artiesten, Regioconcerten, meedoen aan de Grunneger Weke, een concert met de Ter Apeler Harmonie bij Moekesgat, zomerafsluitingen bij de Jachthaven in Ter Apel en in 2019 deelname aan 100 jaar Grunnens Laid op de Boeskoolmarkt.

Ons 10-jarig bestaan is gevierd met een Jubileumconcert in de Theaterboerderij in Roswinkel, aan dit concert werkte ook Klaas Spekken mee.

Ons tweede jubileumconcert heeft helaas in 2021 niet kunnen plaatsvinden i.v.m. de coronacrises.